onsdag 9 januari 2013


Skriver i NA 9/1-13  tillsammans med Elisabeth Svantesson Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott (M):

Vi kommer inte att vika från målet full sysselsättning

Relaterat

För Moderaterna handlar arbete om mer än försörjning. Ett jobb medför någonstans att gå när väckarklockan ringer, arbetskamrater och känslan av att vara behövd. Därför kommer vi inte, trots en amerikansk finanskris, en europeisk skuldkris och nu senast en global nedgång i industrisektorn, att vika från målet om full sysselsättning. Alla som vill och kan arbeta ska göra det. Det är synd att inte Socialdemokraterna i Örebro verkar dela den prioriteringen.
Genom jobbskatteavdragen har vi gjort det mer lönsamt att arbeta. Det har varit en framgångsrik politik som tillsammans med andra viktiga reformer medfört att 200 000 fler människor i dag har ett jobb att gå till jämfört med 2006, trots en mycket tuff ekonomisk kris. Vi har dessutom sänkt arbetsgivaravgiften för utrikes födda och ungdomar, vilket gör att fler får chansen till sitt första jobb.
Alliansregeringen har dessutom mött krisen i Europa med en ansvarsfull och tillväxtskapande politik. Vi genomför satsningar på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Satsningar på infrastrukturen är också viktiga – och därför har alliansregeringen både höjt underhållet av järnvägsnätet såväl som gett klartecken till Sveriges första nya stambana på 100 år.
Personalintensiva branscher har också fått ökade möjligheter att anställa genom rut-avdrag och sänkt restaurangmoms och vi ser att många unga och utrikes födda får sina första jobb här. Med alliansregeringens reformer ges fler chansen till sitt första jobb.
Beskeden vi får från Socialdemokraterna i Örebro är vaga och svarar inte på hur vi får fler i arbete. De enda konkreta förslagen de för fram är en höjning av a-kassan samt höjda statsbidrag till kommunen.
Det är synd att Socialdemokraterna hellre pekar finger mot regeringen än arbetar för fler i arbete. Om vi ska nå full sysselsättning måste stat och kommun arbeta tillsammans med målet att det ska löna sig att arbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar