torsdag 13 mars 2014

Mer samordning kring EU-migranterna

Jag har ett uppdrag i SKL:s beredningen för socialpolitik och individomsorg innebärandes att vi utarbetar riktlinjer och råd till Sveriges kommuner och landsting samt yttrar oss i olika sammanhang bl a till regeringen. 

Idag var EU-migrationsfrågan uppe. Stockholm stadsmission berättade om sitt arbete och gav också en aktuell beskrivning. Imponeras av deras humana, engagerade arbete mellan stadsmissionen, ideella organisationer och offentliga krafter. 

Det handlar om hur vi på, såväl nationellt, som lokalt plan ska kunna hantera de fattiga, tiggande människorna vi ser på gatorna runt om i landet. Detta är inte ett beteendeproblem utan ett fattigdomsproblem. En fattigdom vi i välskötta Sverige inte alltid förstår. Och nej, det är faktiskt inte en omfattande organiserad brottslighet.

Arbetet spretar och är inte strukturerat. Samordning behövs över många gränser. Vi i beredningen föreslår en nationell kartläggning till SKL:s styrelse i syfte att komma vidare i arbetet.


tisdag 4 mars 2014

Alla behövs i moderaternas Örebro

Idag antogs det kommunala handlingsprogrammet för moderaterna i Örebro. Programmet innehåller vår moderata politik hur vi gör ett bra Örebro ännu bättre. Vi är tydliga med att fler Örebroare behöver ett arbete att gå till, barn och ungdomar behöver bättre resultat i skolan och dessutom behöver Örebro bli tryggare som kommun att leva i. Vi säger inte att Örebro är dåligt, tvärtom! Men vi är tydliga med att mer behöver göras. Framträdande i programmet är att välfärden klaras genom att fler har ett arbete att gå till. Ju fler som är med och bidrar desto mer pengar till vår gemensamma välfärd. I detta är en sak viktig att lyfta fram, alla behövs! Framöver kommer jag att skriva mycket om vår politik från handlingsprogrammet.

Jag kan med stor värme rekommendera sidan www.allabehovs.se. En motvikt till socialdemokratiska svartmålning när den är som sämst. Det är en varm film som återspeglar grunden i moderat politik på ett bra och begripligt sätt. Politiken har ibland ett sätt att komplicera sättet vi kommunicerar med väljarna på. I den här filmen förenklas moderaternas politik utifrån ett positivt perspektiv och gör den begriplig, även för dig som inte är politiskt intresserad. Vårt kommunpolitiska handlingsprogram för Örebro återspeglas till fullo i filmen. Håll till godo, om än bara i knappa två minuter.