torsdag 13 mars 2014

Mer samordning kring EU-migranterna

Jag har ett uppdrag i SKL:s beredningen för socialpolitik och individomsorg innebärandes att vi utarbetar riktlinjer och råd till Sveriges kommuner och landsting samt yttrar oss i olika sammanhang bl a till regeringen. 

Idag var EU-migrationsfrågan uppe. Stockholm stadsmission berättade om sitt arbete och gav också en aktuell beskrivning. Imponeras av deras humana, engagerade arbete mellan stadsmissionen, ideella organisationer och offentliga krafter. 

Det handlar om hur vi på, såväl nationellt, som lokalt plan ska kunna hantera de fattiga, tiggande människorna vi ser på gatorna runt om i landet. Detta är inte ett beteendeproblem utan ett fattigdomsproblem. En fattigdom vi i välskötta Sverige inte alltid förstår. Och nej, det är faktiskt inte en omfattande organiserad brottslighet.

Arbetet spretar och är inte strukturerat. Samordning behövs över många gränser. Vi i beredningen föreslår en nationell kartläggning till SKL:s styrelse i syfte att komma vidare i arbetet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar