onsdag 22 augusti 2012

S i Örebro: Nu satsar vi på skolan, eller kanske inte förresten!

De socialdemokratiska kommunalråden ser saker på lite olika sätt. Lena Baastad lovar pengar till skolinventarier och Thomas Esbjörnsson drar tillbaka (se inslag SVT Tvärsnytt 22/8-12)

Detta visar på hur socialdemokraterna hanterar skolan. Det börjar bli tydligt att majoriteten med socialdemokraterna i spetsen inte har ett samlat grepp om hur satsningar i skolan ska gå till. Eller rättare sagt, besparingar, eller hur dem nu tänkt sig. Vi moderater har varit tydliga att vi måste satsa på skolan. Vi föreslår det i vår budget, även bland de pengar som kommunen fått tillfälligt för i år. Men istället för att hantera problemen i skolornas ekonomi lägger socialdemokraterna tid och energi på bolagsbildningar, ogenomtänkt omstrukturering av skollokaler, bistånd elitidrott och pr-jippon. Som exempel, inga problem att lägga 15-20 miljoner på SM i skidor men drar till snålminen när skolorna behöver resurser. Feltänkt S!

torsdag 16 augusti 2012

Varje skattekrona ska arbeta för samhället!

Det är allt bra konstigt med hur det kan skena iväg med skattepengar. En god arbetsgivare som vill skapa samhörighet i syfte att skapa en bättre prestation och trivsel genom trevliga personalarrangemang är inte fel. Inte heller anser jag det fel att visa duktiga individer uppskattning efter goda prestationer. Diplomatiska förbindelser och sund representation kräver också vissa utgifter. MEN... vissa behöver tydligen slå upp vårt fina svenska ord LAGOM, hur tråkigt det nu än kan tänkas vara. Om vi politiker inte kan förklara varför representationspengar använts på ett visst sätt hur ska vi då få trovärdighet inför de människor som drabbas av nedskärningar och försämrad omsorg.


tisdag 14 augusti 2012

Slå sönder de äldres möbler - Värdegrund???

I dagens NA debatt skriver signaturen "Maggan" om en flyttfirma som fått uppdraget att städa ur en lägenhet. Allt frid och fröjd om det inte varit så att flyttpersonalen under skratt och stoj slog sönder möblerna. Jag var inte där och ser såklart inte helhetsbilden varav jag heller inte vill döma ut deras beteende, men jag blir ändå irriterad. Är det någon verksamhet där jag tycker man kan göra det där lilla extra är det till våra äldre. När jag jobbade som polis i yttre tjänst för ett antal år sedan stötte man på äldre människor i många sammanhang där de blivit lurade eller behandlade med stor brist på respekt. 

Frågan man måste ställa sig är hur vi ser på våra äldre och hur vi bemöter deras livs historia? Dessa möbler, detaljer i hemmet har sin historia som berätta något. Likväl som möbler har sitt "värde" har det där lilla extra bemötandet sitt värde. Ett mervärde som är svårt att definiera men som betyder mycket i vardagen för äldre människor. Vi måste komma ihåg att politiken har sina begränsningar. Vi kommer aldrig att kunna sätta pengar på det där lilla extra. För mig handlar äldreomsorg om att skapa förutsättningar för det där lilla extra. Det vore intressant att oftare få läsa om hur man skapar det där mervärdet oavsett om omsorgen är i privat eller offentlig regi.

Som ni förstår är jag en förespråkare av att låta såväl seriösa privata aktörer som offentliga bedriva omsorg i olika former. Men jag är en desto större förespråkare av att dessa aktörer inom omsorgsverksamhet har en tydlig och genomarbetad värdegrund. I privat regi ser jag det som en förutsättning för att lyckas. Företag med personal som ställer upp på en gemensam och gedigen värdegrund, med fokus på den mänskliga kontakten, skapar förtroende bland dem som brukar omsorgen. Det är inget fel i att som affärside erbjuda förstklassig äldreomsorg eller andra tjänster gentemot våra äldre men sköt det bra. Jag kommer i vart fall som moderat kommunalråd vara vaksam på det här och ställa obekväma frågor när så behövs. En medveten politik kan förhindra respektlöshet.

tisdag 7 augusti 2012

Hjälmarens humör, sjöräddare och skitiga händer!

Sommaren har faktiskt varit fantastiskt bra med en lagom ledighet som visserligen blandats med en hel del politik men ändå gett utrymme att vila upp sig. Fiskat, solat, åkt båt besökt Ässundet och ätit räkmackor. Tack vare båten har även Hjälmaren i sin prakt utforskats med stopp vid Grundholmarna, Vinön,  småbåtshamnen i Örebro, Grythem med mera. Min fru och jag ha även upplevt Hjälmarens humörsvängningar. När blåsten lägger sig an och vågorna påminner om stormkokande vatten så förklarade min fru tydligt att jag nu ska gå med i Sjöräddningen. Detta ordnades enkelt sittandes på stranden vid en enskild ö på Hjälmaren som envisades med höga vågor, speciellt i förhållande till vår lilla båt från 70-talet. Äventyr kallas det...! Båten, som förövrigt köptes tidigare i sommar, hade ett växelhus som i stort sett exploderade ute på vattnet. Tack vare goda grannar och en grym båtmekaniker ordnades även detta upp. Båtmotorn fick bytas i sin helhet av undertecknad själv med visst understöd av ovan nämnda. Det var länge sedan men mycket roligt att meka med båten, uppväxt med motorer som man är. Det finns en renhet i att skita ner händerna ordentligt lite då och då! Jag lovar att detta var ett sådant tillfälle...!

Förövrigt vill jag hedra de ideéllt arbetande sjöräddarna som ställer upp i både lugna och stormiga vatten. För er som äger båt, 700 kronor är en blygsam investering för att låta den verksamheten fortlöpa på våra vatten. 

På måndag öppnar det moderata kansliet i Rådhuset igen. Då inleds arbetet med att ta oss an höstens utmaningar. Jag hoppas på ER medverkan. Tala om för mig vad ni tycker!Denna svävare finns i Hjälmaren tillsammans med
flera andra båtar. Bilden är från SSHR:s hemsida. 


fredag 3 augusti 2012

Vi förnyar oss för att bli det nya välfärdspartiet

Skriver med Maria Haglund följande på NA.se debatt om Örebromoderaternas förnyelse.

För oss moderater är det viktigt att vi har en stark offentlig välfärd. Det skapar trygghet när vi vet att alla ges samma chans att lyckas i livet, att det finns en hand som sträcks ut när vi är svaga och att vi inte behöver oroa oss för att bli äldre.

Det är därför oroande att välfärden nu urholkas för att betala skrytbyggen och höga kostnader för politiken. I sin budget gjorde den socialdemokratiska majoriteten nedskärningar på 50 miljoner på välfärdens innersta. De har dragit ner på antalet nattsköterskor som kan rycka ut och hjälpa äldre på natten. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner och grundskola efter grundskola tvingas till åtgärdsplaner där personal sägs upp. Människor som har offentliga anställningar för att de inte kan få ett annat jobb får veta att de inte får vara kvar. Välfärden sviktar i Örebro.

Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Ett parti som tillvaratar allmänintresset och levererar den välfärd Örebroarna efterfrågar och vill ha. Nya Moderaterna har som ambition att vara det partiet. Här har vi all anledning att rikta kritik mot oss själva då vi tidigare alltför ofta har vi lyssnat på starka påtryckningsgrupper och i alltför hög utsträckning låtit förvaltningarnas önskemål gå före Örebroarnas behov.

Vi Örebromoderater jobbar sedan ett år med vår förnyelse. Vi omprövar och förnyar varenda del av vår politik och målet är att bli Örebros nya välfärdsparti. Vi ska bli det parti som svarar upp mot Örebroarnas förväntningar på välfärden och tillvaratar allmänintresset. Arbetet görs genom samtal med Örebroarna och välfärdens medarbetare. Våra kampanjer handlar inte längre om att berätta om vår politik utan om att lyssna på Örebroarna. Vi genomför också besök i välfärden för att hos just välfärdens medarbetare hitta lösningarna på Örebroarnas problem.

Moderaterna identifierar idag tre stora framtidsutmaningar för Örebro. Det handlar om hur barnen ska få en trygg uppväxt, eleverna en bra skolgång och de äldre en värdig ålderdom.

Vi vill svara på frågan hur vi ökar tryggheten för de äldre som är beroende av välfärden för att klara sin vardag. Vi måste också komma på fler lösningar på hur vi får äldre att delta i fler aktiviteter för att därigenom minska ensamheten.

Skolan är den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. Om skolan inte lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever, oavsett bakgrund, goda förutsättningar så skapas ett Örebro där framtiden tillhör de som redan har det bra, medan de andra lämnas efter. Slutbetygen i Örebros grundskolor har förbättrats men än det finns oacceptabelt låga nivåer på vissa skolor. Det är viktigt att vi skapar en skola där ingen hålls tillbaka, men än viktigare, ingen lämnas efter.

Vi är klara med förnyelsen av vår politik för förskolan. Här är valfrihet viktigt, men än viktigare är all förskoleverksamhet möter barns och föräldrars behov. Många skiftarbetande föräldrar har svårt att få vardagen att gå ihop och vi vill därför införa ”Kvällis”. Någon eller några förskolor i Örebro borde helt enkelt ha öppet på kvällen. Många föräldrar och medarbetare ser också otrygghet i barnens miljö, men känner inte att det finns något bra sätt att framföra det på. Vi vill därför ha ett ”Trygghetsforum” dit föräldrar kan höra av sig med upplevda trygghetsbrister.

I god tid före valet 2014 kommer vi moderater att presentera en välfärdspolitik för hela Örebro som alternativ till den nedskärningspolitik som förs idag. Den kommer att vara genomarbetad, förnyad och svara mot de välfärdsutmaningar Örebroarna ser.


Anders Åhrlin (M)
Oppostionsråd i Örebro kommun