tisdag 27 augusti 2013

Örebroföretagen ska kunna anställa fler med försörjningsstöd


Örebro och dess näringsliv har ett långsiktigt behov av matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Människor behöver jobb och företag behöver kompetent arbetskraft för att växa och utvecklas. Hållbar näringslivsutveckling förutsätter att det finns kvinnor och män med kompetens och erfarenhet på en väl fungerande arbetsmarknad. Kommunen har, som ansvarig för skola och vuxenutbildning, en nyckelroll för att företag ska kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Vi moderater i Örebro föreslår att kommunen ska ge arbetssökande med försörjningsstöd utbildning och praktik åtta timmar om dagen. Arbetssökande och arbetsgivare ska erbjudas förlängd arbetsintervju genom att den arbetssökande provjobbar under maximalt två veckor. Företagens upplevda tillgång på relevant arbetskraft ska öka för varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar