tisdag 20 augusti 2013

Tryggt sjöliv i Örebro

Frågan om Hjälmarens sjöräddning ska förstatligas är intressant. Men det innebär också att sjön eventuellt behöver bli statens ansvar. Idag är Hjälmaren ett kommunalt ansvar mellan angränsande kommuner, till skillnad från Mälaren, Vättern och Vänern. Socialdemokraterna i Örebro har dock inte visat något som helst intresse för Hjälmaren och hur man kan utveckla sjöns potential. Idag är det ett tomt politiskt vakuum och jag ser gärna frågan på agendan. Vi behöver utveckla Hjälmaren till att bli en sjö för alla och Örebro en hamn man besöker. Det är i skenet av detta man måste ställa förslaget om förstatligandet av sjöräddningen på Hjälmaren (SR P4, 19 aug)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar