måndag 12 augusti 2013

Det förpliktigar att vara en bra företrädare

Nu börjar det politiska arbetet igen efter ett fantastiskt sommaruppehåll. Jag ser fram emot en höst, och ett år för den delen, starkt präglat av seriöst valarbete och konstruktiv politik. Under året jag nu innehaft uppdraget som kommunalråd har fokus varit att lära mig Örebropolitiken från insidan. Att förstå spelet och dess konsekvenser. Jag har upplevt kompetenta politiker och tjänstemän när de är som allra bäst. Men jag har även fått se andra sidor av ett präglat mynt. Den politiska debatten i Örebro är hård och många gånger överskrider den en svårdefinierbar gräns. Personangrepp är vanligt både i den fysiska debatten såväl som i den digitala.

Mitt löfte såhär i starten på ett valår är att hålla mig till en moralisk gräns värd en politisk företrädare som faktiskt vill Örebro väl. Jag ska fokusera på sakfrågorna men definitivt utmana politiska motståndare för deras sätt att hantera Örebro, eller för den sakens skull, deras underlåtenheten att agera för stadens bästa. Politik handlar om att träta och utmana varandra och synd vore det om inte hårda ord fick förekomma. Men för min del handlar politik också om ledarskap, våga fatta beslut och lyssna till människors berättelser samt vara ett föredöme för de som valt oss. Detta förpliktigar och innebär ett ansvar man ofta måste bli påmind om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar