onsdag 20 mars 2013

Besök i äldreomsorgen - hemtjänsten


Tog en liten "paus" från kommunfullmäktige och begav mig till Haga hemvård för att diskutera deras situation. Margareta B Kjellin,  Maud Hadders och undertecknad mötte engagerade medarbetare. En kommunal verksamhet som står inför tuffa utmaningar. Mycket finns att göra inom framtidens äldreomsorg. Vi var helt överens om att diskussion om kvaliteten inom området måste få betydligt större utrymme i det politiska samtalet. Att jobba med våra äldre är i högsta grad ett framtidens jobb.


Margareta (2:a från vänster) är ansvarig för moderaternas politik inom äldreomsorgen i riksdagen. Jag är tacksam för att hon tog sig tid, välfärdsfrågorna växer. Moderata seniorer i Örebro med Maud (till höger) i spetsen var arrangör.

onsdag 13 mars 2013

Mobbning - dags för vardagshjältar att agera

Det gör mig bestört att läsa och se rapporteringen om den senare tidens händelser med nätmobbning. Mobbningen hittar nya former och anpassar sig allt mer till sociala medier. Jag blir så besviken på en vuxenvärld som fortfarande väljer att ignorera, eller inte orkar agera. Det är ett otroligt svek mot barn och ungdomar som varje dag kämpar med en enorm börda. Och nu har det återigen hänt att bördan blev för tung och en ung människa miste sitt liv. Fruktansvärt!

Minnen från en skola där jag själv gick kommer tillbaka. Jag har inte själv utsatts för mobbning men minns väl hur svårt vissa hade det, och hur svårt det var att hjälpa till och försöka bryta destruktiva mönster. Men jag har också fina minnen där man valde att agera emot. Det krävdes mod men var alltid värt det.

Det är nu dags för alla vardagshjältar att kliva fram. Bjud in den som inte blir bjuden, le åt den som ingen ler åt, sätt dig vid det bordet ingen annan sätter sig, beröm den som inte får beröm! Det finns så enkla knep att ta till för att ge en annan människa värme. Även om personen inte ser ut att bli berörd, lovar jag att denne blir det. Vem vet, en ny bekantskap kanske uppstår eller varför inte en ny vän.

måndag 4 mars 2013

Kostnader för elithallen


Drift och hyra för elithallen i hjärstaskogen kommer att uppgå till minst 9,3 miljoner per år enligt de underlag som presenterats i fritid-och turismnämnden. Konstgräsplanen kommer också att skrivas av med ca 0,7 miljoner per år vilket leder till en total kostnad om 10 miljoner årligen. Ovanpå det tillkommer en kostnad på ca 12 miljoner för anläggningarna runt och i anslutningar till vägnätet.  I jämförelse uppgår de totala föreningsbidragen i Örebro till 9,7 miljoner.

Socialdemokraterna bygger hellre monument över sig själva än satsar på välfärden. För 10 miljoner årligen hade vi kunnat minska barngrupperna i förskolan eller ökat avlastningen i hemtjänsten, exempelvis på Haga. Nu ser vi istället hur man bygger en bollhall i ett kärt rekreationsområde.

Jag oroas för föreningslivets verksamhet. Elithallen kommer att sluka lika mycket pengar som föreningsbidragen kostar idag. Jag har svårt att se var de pengarna ska tas ifrån. Det här riskerar att bli en ren elitsatsning på det breda föreningslivets bekostnad. Vi moderater vill stärka föreningslivet, men det ska ske genom ett ökat fokus på motion och unga. I vår budget satsade vi 1 miljon på ökat stöd till ungdomsföreningar. Mest av allt vill vi dock satsa på välfärden. Vi tror att Örebro blir bättre av mindre barngrupper i förskolan, en trygg skola med tydligt kunskapsfokus och 
en värdig äldreomsorg.