onsdag 27 februari 2013

Mitt och ditt Örebro

Örebro är en fantastisk stad. En växande stad med ljus framtid och tydlig existens. Ibland måste man som politiker stanna upp och se vad som finns utanför Rådhusets väggar. Jag är missnöjd med den politiska ledningen och det socialdemokratiska sättet att bedriva politik, med demokratiska underskott och felprioriteringar. En politik som brister i sitt lyssnande till fömån för dolda agendor. Men det är en skyldighet som åligger en oppositionspolitiker. Med detta sagt förstår ni att jag är tydlig med att politiken kan bli väsentligt bättre.

Maria Haglund och jag träffar gärna Örebroare på stan!
Passa på att berätta för oss dina åsikter om Örebro.
Vad jag däremot inte tänker kritisera är alla Örebroare som gör vår kommun och stad till den pärla den faktiskt är. Det är inte vi politiker som definierar en stad. Det gör vi Örebroare. Jag känner alltid en stolthet att få vara en representant för Örebro. Det finns mycket engagemang, entreprenörskap och ideér  inom företagande och föreningsliv som bidrar till ett levande Örebro i ständig utveckling. Något att värna och respektera. Det handlar om att sätta bilden av ett Örebro som framtidens och möjligheternas stad. För mig är också det här moderat politik. Berätta gärna din historia, om ditt Örebro. Jag lyssnar gärna! Eller varför inte berätta det för This is Örebro.

onsdag 20 februari 2013

Framtidens jobb: innovatörer inom sociala nätverk

Dagens höjdpunkt var ett intressant besök på ett innovativt Örebroföretag, Onesys! Härligt att se hur kreativa ideér tas tillvara och skapar en modern och framtidsinriktad verksamhet. Jag möttes av innovativa och engagerade utvecklare och chefer. Företaget erbjuder bland annat en produkt, Mylive, ett socialt intranät för företag, kommuner och organisationer. Ideén är ett färdigpaketerat socialt intranät med hög funktionalitet direkt efter installation. Mylive sätts upp och är driftsdugligt på kort tid. Det påminner om facebook men användarna är anställda eller medlemmar.

VD Daniel Hagenfeldt, grundare och entreprenör, visade upp en fin verksamhet tillsammans med sitt gäng. Det är häftigt att se hur en modern IT-arbetsplats ser ut med trevliga lokaler och kreativ miljö. Eller som de själva beskriver sin verksamhet - En nördig teknikbyrå!

Jobben på Onesys kräver hög kompetens inom IT såsom programmering samt förmåga till tekniskt innovationstänkande. Detta måste Örebro kunna matcha. Behovet av framtida rekryteringar måste stämma överens med attraktionen att bo i Örebro. Man lyfte fram Örebrokompaniets kampanj #skaffadigettliv,  som ett positivt exempel på hur man kan synliggöra att jobba med IT i Örebro.

Marknadschef Johan Nilsson, VD Daniel Hagenfeldt samt
undertecknad. Fotografen heter Johan Linge och är affärschef.
Vill ni se övriga jag träffade på Onesys finns de här.
Mina verksamhetsbesök till diverse företag och organisationer är ett led inom det nationella moderata projektet "Framtidens jobb" vars syfte är att uppmärksamma jobb vi kommer att se i framtiden. För att politiken ska kunna skapa rätt förutsättningar för framtidens jobb att växa fram, måste vi uppmärksamma entreprenörer och innovatörer samt förstå vart dem är på väg. I den här branschen är det inte alltid lätt att förstå vart de är påväg, men ändå enormt viktigt för mig som politiker att se potentialen.

Tack Onesys för ert trevliga mottagande och all lycka till. Glädjande att ni har er verksamhet i Örebro.


onsdag 13 februari 2013

Vi moderater måste lyssna mer på samhällskritiken!

Vi moderater ska och får inte ignorera samhällskritiken. Vårt uppdrag är att se problemen i människors vardag och hitta lösningar. Moderaterna i Örebro genomgår just nu ett omfattande förnyelsearbete med fokus att se de problem Örebroarna ser. I detta ligger politikens uppdrag. Ett uppdrag som kräver såväl stort mod som tålamod. Det handlar om en skola där lärarnas vardagsproblem synliggörs, som exempel kan nämnas den administrativa bördan som begränsar tiden med eleverna. Det handlar om personal i äldreomsorgen som längtar efter heltid och en mer samlad arbetstid. Det handlar också om otryggheten i att inte ha ett jobb. För att möta detta behövs en samlad politik, en politik som arbetar för människor. Detta är vårt förnyelsearbetet och det kommer att märkas när vi är klara att berätta vad det innebär.