onsdag 18 december 2013

De kriminella gängen har ingen plats i Örebro

Gängrelaterad grov kriminalitet hör inte hemma på Örebros gator. För den saken skull hör den heller inte hemma någon annanstans i Örebro. Med detta menar jag att politiken har ett ansvar.

Känslorna kring vårt moderata utspel, att vi måste slå tillbaka mot gängen, har väckt många känslor. Tänkte enkelt bemöta lite av de frågeställningar och den kritik som uppstått.1. Jag har hittills inte kritiserat Lena Baastad (S) som kommunstyrelsens ordförande. Anledningen är att vi sparsamt ska bråka mellan partier i liknande ärenden som berör Örebroarnas säkerhet. Tvärtom har jag stöttat henne i att ha kontakt med Polisen och att agera när så är påkallat. Vi moderater ställer även upp på fredagens partiöverskridande manifestation mot våldet initierat av socialdemokraterna. Däremot hindrar detta inte att vi lägger konkreta förslag.

2. Jag har inte kritiserat Polisen eller Polisens arbete. Se gärna mitt twitterflöde. Jag ställer dock som förtroendevald Örebroare inte upp på bilden som meddelades i Nerikes Allehanda 17/12 att de kriminella gängen kan vi få leva med. Det är de kriminella gängen som inte ska kunna leva med oss.

3. Våra förslag kommer inte att förhindra Polisens arbete. Tvärtom ska det integreras och göras i samverkan. Men politiken måste också få ställa krav, det är vårt uppdrag. Tryggheten för Örebroare är Örebropolisens huvudsakliga ansvar och tro mig det är en svår uppgift. Förtroendet för mina poliskollegor, dess ledning och deras förmåga att jobba mot gängkriminaliteten är mycket högt.

4. Jag är medveten om att inkomstkällorna till de kriminella gängen varierar mellan olika verksamheter. Narkotikahandel är en stor inkomstkälla men är långt ifrån en helt ensam försörjning. Kommunen har såklart ingen tillsyn över narkotikahandel men vi har det på andra varor och tjänster inom krog, restaurang, hotell och parkering etc. I detta behöver kommunen bli mer synlig i tider av kris, på ett förståndigt och klokt sätt. Kom ihåg att när de kriminella gängkrigen eskalerar kostar det dem också stora pengar. Och vi ska göra allt för att göra det så svårt och krångligt som möjligt.

En del poliskollegor har även kommenterat mitt utspel i olika sociala medier och kommentatorsfält. Bra, tycker jag! Inte alltid särskilt smickrande läsning alla gånger men tydligen engagerar det när en kollega med politiskt uppdrag försöker göra skillnad vid sidan av det polisiära uppdraget. Till er vill jag säga att jag har full respekt för ert arbete och era synpunkter i sammanhanget. Jag stöttar er till 100% i det viktiga arbete ni gör såväl synligt som hemligt. Jag vet hur frustrerande polislivet kan vara och vad ni får se och hantera om dagarna. Därom behöver ni inte tvivla. Ni är varmt välkomna att höra av er till mig för en konstruktiv diskussion hur vi inom politiken, lokalt såväl som nationellt, kan göra ert arbete lättare och effektivare. Jag är inte nöjd, vi moderater är inte nöjda, mer finns att göra.

För mig handlar det om ett tryggt Örebro, ett Örebro som håller ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar