onsdag 11 december 2013

Barnens situation blir bättre men vi är inte nöjda

Årets rapport från rädda barnen visar på en minskning av den totala barnfattigdomen med 0,6 procentenheter motsvarande omkring 10 000 barn. Detta trots att vi går igenom en av modern tids tuffaste ekonomiska kriser. Vi moderater är däremot inte nöjda utan vi vill mer. Genom att fler föräldrar har ett arbete att gå till bekämpar vi effektivt ekonomisk utsatthet. Dessutom bidrar det till att den gemensamma ekonomin får starkare incitament att hjälpa de som har det svårare att få vardagen att gå ihop. Det gör barnens situation märkbart bättre. Föräldrar som inte har ett arbete, men vill och kan arbeta, upplever begränsade möjligheter för familjen att unna sig det där extra.

Vi moderater sitter inte nöjda med utvecklingen. Fler barn borde få det bättre. Lösningen på det vänsterretoriken anslår som barnfattigdom är inte höjda skatter eller höjda bidrag. Lösningen är definitivt inte att ta bort försörjningen från de jobb som RUT och ROT har skapat. Vi moderater anser lösningen ligga i att skapa förutsättningar för riktiga nya jobb. Genom jobbskatteavdragen skapas mer pengar i plånboken för låg och medelinkomsttagare, halverad arbetsgivaravgift för unga sänker trösklarna till arbetsmarknaden, RUT och ROT-avdrag ger fler jobb. I sammanhanget kan vi även nämna insteg- och nystartsjobb. I Örebro föreslår vi moderater även 8-timmars aktivitetsdag för arbetssökande i försörjningsstöd. Detta är reformer och förslag som faktiskt bekämpar ekonomisk utsatthet. 


Ser med fasa hur det rödgröna alternativet vill vrida klockan tillbaka till en tid då systemen var viktigare är människan och arbetslösheten var viktigare än riktiga jobb. Vi moderater är ett parti som tar ekonomisk utsatthet på allvar, vi genomför även en politik som på allvar bekämpar den.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar