onsdag 30 oktober 2013

Såhär vill vi moderater förbättra Örebro

Nu har jag avverkat första dagen i kommunfullmäktiges budgetsammanträde. En viktig dag för Örebroare. Beslut tas om en budget på 6,9 miljarder kronor innebärande att politiken har en viktig uppgift att fatta kloka beslut. Vad vill vi nya moderater? Här redogör jag lite kort för vad vi föreslår.

Inom barn och utbildning föreslår vi mindre barngrupper i förskolan, nolltolerans mot mobbning och kränkning samt mindre klasser i skolan. På det sociala välfärdsområdet har vi satsningar på att motverka våld i nära relation, krafttag mot hemlösheten men också en tryggare hemtjänst.

För ett tryggare Örebro föreslår vi utökad belysning av mörka områden i Örebro, vi föreslår trygghetsvandringar och slutligen har vi ett förslag om att Örebrobostäders hyresgäster ska få tillgång till en väktartjänst innebärandes att man får sällskap av väktare på vägen hem en sen kväll när mörkret lägger sig. Vi ser också att detta utvecklas, sprids och införlivas av flera fastighetsägare, föreningar eller andra intressenter.

För jobben i Örebro föreslår vi såklart att alliansens arbetslinje ska gälla även i Örebro. Vi vill bland annat att sökandet efter ett jobb ska vara en heltidsaktivitet. Därför föreslår vi en 8-timmars sysselsättning för arbetssökanden med försörjningsstöd. Den tiden ska fyllas med jobbfokuserad aktivitet i samverkan med näringslivet.

Vi moderater har förslagen att göra Örebro bättre. Vi vill bygga ett Örebro som är tryggt och som håller ihop.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar