onsdag 23 april 2014

Pressmeddelande: Köpet av Slottsvind AB skjuts upp

Anders Åhrlin, oppositionsråd för Nya Moderaterna, får nu rätt i att underlagen till kommunstyrelsen angående Slottsvindsaffären var otillräckliga. Ärendet om att godkänna förvärvet ströks från dagens sammanträde i Kommunstyrelsen och blev istället ett informationsärende. Det ställer många frågetecken om de underlag på vilken styrelsen i Kumbro Utveckling fattat sina beslut.  Det framgick inte av underlagen till styrelsen att Triventus, som ägt projektet från början, nu står under rekonstruktion. Slottsvind AB är registrerat på en hemadress i Göteborg, vilket inte heller framgick, och styrelseordförande är densamme som i Triventus, Klas Gustafsson. Det framgår inte heller att projektet sålts vidare från Triventus, där ovan nämnda Klas Gustafsson är styrelseordförande, till Slottsbol AB, där han är styrelseledamot, till Slottsvind AB där Klas Gustafsson är styrelseordförande. Den årliga produktionen av energi uppgavs i handlingarna uppgå till 6,2 GWh, medans Triventus på en cashad sida så sent som i april uppgav årsproduktionen till 3,6 GWh. Schönborg Vind äger också rätt att förvärva ett kraftverk, men inget nämns om en köpesumma. Nu cirkulerar uppgifter om att vindförhållandena är sämre än vad som tidigare uppgivits.

- Vi vill inte spekulera på en energimarknad Örebro kommun en gång lämnat. Hela slottsvindsaffären visar vilka risker som är förknippade med den här typen av spekulation. Det kanske lönar sig, men om det inte gör det är det våra skolor vi satt i pant  säger Anders Åhrlin (M), gruppledare

- Det är allvarligt att Lena Baastad indirekt erkänner att de underlag hon presenterat för styrelsen i Kumbro inte är korrekta. Vi kan inte fatta beslut om så här mycket pengar på lösa boliner. En styrelseordförande måste ta mer ansvar än så här.
 
- Bättre skolor och fler jobb behöver alla resurser vi kan få fram. Socialdemokraterna väljer istället att riskera våra gemensamma resurser på vidlytftiga bolagsaffärer. Det är tydligt att Örebro behöver en politisk ledning som prioriteterar skolorna och jobben, avslutar Anders Åhrlin

1 kommentar:

  1. Hej, vi talades vid på torget i dag, o du rekommenderade filmen Pandoras promise. Nu har jag sett den o jag som redan är övertygad kärnkraftförespråkare blev oerhört glad, att miljönissarna hade blivit omvända. Låt oss omvända miljönissarna här i landet också.

    SvaraRadera