måndag 2 september 2013

Vi glömmer inte bort pensionärerna


En glädjande effekt av vår regerings ansvarsfulla politik, med en tydlig arbetslinje, är att man avser ge Örebros pensionärer mer pengar i plånboken. Regeringen ger skattelättnader på 2,5 miljarder kronor för landets pensionärer. Det innebär skattelättnader på drygt 16 miljarder de senaste sju åren. Sedan 2006, innan alliansregeringen tog ansvaret för Sverige, har nu en garantipensionär 1900 kr mer i månaden i disponibel inkomst. Detta är en god nyhet för Örebros pensionärer. Men hade det inte varit ännu bättre om vi moderater även styrt Örebro? Då hade pensionärerna också känt sig tryggare. Vi moderater prioriterar en stadsmiljö där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt utan att känna oro. Vi vill också att gamla människor ska känna sig trygga med omsorgspersonalen och få den hjälp man behöver för ett gott liv. Då hade exempelvis nattsjuksköterskorna funnits kvar. Örebro behöver en mer fokuserad politik som prioriterar välfärden. Vi är partiet som inte glömmer våra äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar