lördag 7 september 2013

Alla jobb behövs

Alla sorters jobb behövs i Örebro. Vi bör utveckla och stödja samtliga etablerade näringar, inom såväl tillverkningsindustri, logistik, handel och tjänstesektor.  Det gör vi genom att satsa på innovation och kunskap i form av inkubatorer, Science Parks, samarbete med universitet och andra utbildningsaktörer. Detta skapar förutsättningar för tillväxt i näringar och bidrar med relevanta kompetenser med stort kunskapsinnehåll. Vi ska också stödja näringsidkare att anställa inom andra sektorer. För oss moderater är det viktigt att företag inom samtliga sektorer upplever att kommunens service blir bättre varje år. Med rätt attityd mot företagande och entreprenörskap ska kommunen få näringslivets förtroende. Då skapas förutsättningar för jobb till Örebroare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar