måndag 16 september 2013

(S)löseri med skattepengar - Vi vaktar!

Idag lyssnade jag på ett intressant föredrag från slöseriombudsmannen, en oberoende organisation som granskar vad politiken gör med skattemedel. Är det rimligt att som stiftelsen för strategisk forskning köpa heliumballonger för över 100 000 kr till en fest samt inbjudningskort i plexiglas för nära 200 000. Är det rimligt att arbetsförmedlingen köper en debattartikel för 125 000 som är så dålig att den inte ens publiceras?  

Martin Borgs heter föredragshållaren och hans engagerade föredragning skulle fler politiker lyssna till. Som en väktare av skattemedel drar han liknelser och anekdoter som får nackhåren att resa sig. Mina tankar landar i vad man skulle kunna ha gjort istället med alla dessa bortslösade skattepengar. Men också en egen rannsakan om hur viktigt det är att jag själv är varsam med de offentliga medel jag har inflytande över. Rätt använd är skatten en förutsättning i ett fungerande samhälle. Den är politikens och samhällets primära verktyg för att konstruera en gemensam välfärd. I ett fungerande samhälle behövs gemensamma medel för att trygga utbildning, omsorg om äldre samt en trivsam och hållbar samhällsplanering.  

Jag vill se ett Örebro där slöseriombudsmannens glasögon alltid finns tillgängliga på bordet. När diskussioner om storartade projekt släpps fria kommer vi moderater att ifrågasätta och klargöra vad konsekvensen blir för tryggheten, skolan och satsningar för att få fler bort från försörjningsstöd. Det krävs dock mod att inte låta sig dras med i slöseriets förförande kraft, till skillnad från Socialdemokraterna i Örebro som älskar stora kostsamma projekt. I detta har vi moderater ett viktigt uppdrag. Vi agerar väktare för välfärden och ska ständigt utmana socialdemokraterna för ett bättre Örebro. 

Lite rim kan avsluta det:

Elithallar ska byggas och lärare får gå, sossarnas projekt får ju inte gå i stå!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar