lördag 14 september 2013

Bättre service vid tillståndsgivningar

Örebro kommun skall arbeta för att tillståndsgivningen ska vara snabb och enkel. Detta utan att ge avkall på de lagar och förordningar som myndighetsutövandet ställer krav på. Kommunen skall bistå med de råd och instruktioner som behövs för att en näringsidkare skall kunna få samtliga nödvändiga tillstånd. Samverkan ska ske i så stor omfattning som möjligt innan beslut fattas. Med detta menar vi att andelen avslag skall minska och handläggningstiderna kortas för varje år. Med detta skapar vi utrymme för effektiv service till näringsidkarna. Som ett exempel kan nämnas bygglovshanteringen, och självklart inkluderas privatpersoner. Kommunen ska upplevas som tillmötesgående och nytänkande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar