tisdag 15 januari 2013

Särskilda välfärdsföretag?

Idag kan vi läsa på DN debatt om hur LO-facken föreslår en ny bolagsform för välfärdsföretag. Jag är av uppfattningen att LO-fackens egentliga budskap är att man irriteras på dem entreprenörer som skapar bättre välfärdstjänster än de som kommunerna erbjuder. För mig är omsorgen om de äldre viktigare än formen för driften. Det finns misslyckade verksamheter både i privat och kommunal regi. Dessa har inget existensberättigande, i vart fall utifrån ett avtalsperspektiv grundat på offentliga medel. Då har man inget i branschen att göra. Men påståendet att ett företags behov och krav på avkastning är ett motsatsförhållande till att bedriva en kvalitativ mänsklig omsorg, är omodernt och i många delar naivt. Som moderat kommunpolitiker är jag intresserad av att kvalitet och människors välbefinnande står högst på agendan. I Örebro tycker vi moderater så på riktigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar