torsdag 10 januari 2013

Fotbollshallen - kostsam parodi?

Vilken karusell fotbollshallen i Vivalla blivit för socialdemokraterna. Nu har miljökonsekvensbeskrivningen kommit och miljöförvaltningen säger STOPP! Sporthallen i Vivalla kostar väl 100 miljoner (uppskattat eftersom kommunstyrelsens handlingar inte anger hur mycket allt kommer att kosta), samt upp till 8,4 miljoner i hyra per år, utöver det kommer driftskostnader för verksamheter, infrastruktursatsningar i mångmiljonklassen för att klara vägar, avfarter cykelstråk etc. Hjärstaskogen, en vacker grön lunga, förstörs av socialdemokraternas ogenomtänkta vallöften. En fotbollshall kan vara av intresse framöver, vi behöver inte stänga dörren helt, men det är inte vad Vivalla behöver. Som i övriga Örebro måste välfärdens kärna prioriteras. I Örebro behöver förskolor rustas, lärare ges bättre förutsättningar att bedriva undervisning och äldreboenden ses över. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Vi moderater tar frågorna på allvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar