måndag 19 november 2012

Tryggheten i Örebro - prioriterad?Inbrottsvågen sköljer över Örebro och närliggande orter (se artikel NA 19/11 2012). Att bli utsatt för ett inbrott är kränkande, olustigt och skapar stor ilska. Även om värden kan återställas är det svårare att återställa värden som inte mäts i pengar. Polisens uppgift är svår. Att hitta gärningsmän som snabbt kan förflytta sig, även över stora ytor är komplicerat och kräver särskild uppmärksamhet av allmänheten.

Ett effektivt sätt att bekämpa denna typen av brottslighet är grannsamverkan och "vakna"grannar. Att låta grannen se över huset när man är borta, låta tända och släcka lampor med timer och be grannen ställa sin andra bil på din uppfart, är billiga men effektiva knep att göra det lite svårare för tjuven. Även olika larmlösningar kan hjälpa men även dessa har sin begränsning.

Något jag saknar i kommunledningen är löpande redovisningar kring hur brottsligheten och tryggheten utvecklar sig. I stort hanteras saken i det brottsförebyggande rådet men kommunstyrelsen har ingen löpande föredragning om brottets inverkan på vår kommun. Hur vi ska hantera tryggheten, verkar inte vara en prioriterad fråga hos de styrande socialdemokrater.

Enligt min uppfattning borde kommunstyrelsen hållas löpande informerad om brottslighetens utveckling i kommunen. Syftet torde vara att även kommunstyrelsen tar människors otrygghet på allvar och vidtar nödvändiga och relevanta åtgärder när så behövs.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar