tisdag 6 november 2012

Atlas Copco varslar...!

Atlas Copco varslar 160 medarbetare :  

Örebro kommun måste hjälpa till med omställning! Moderaterna vill efter att Atlas Copco varslat 160 medarbetare, att kommunen agerar för att hjälpa de varslade med omställning och en snabb väg in i nya jobb. Vi moderaterna är beredda. 

Vi måste agera snabbt för att hjälpa de som nu blivit varslade att hitta nya jobb. Vi får inte fastna i partipolitiskt käbbel i en fråga som är avgörande för Örebros framtid. Jag har därför kontaktat Lena Baastad idag för att försöka nå en samsyn om hur vi löser frågan så att de som ny ser ut att bli arbetslösa snabbt kommer i nya jobb .


Det är också av oerhörd vikt att vi som politiker tar dessa varsel på allvar och gör allt vad vi kan för att bidra till att skapa förutsättningar för vidare drift. Jag hoppas att Atlas Copco, ett genuint och framgångsrikt företag i Örebro, snarast får utrymmet tillbaka för att återanställa medarbetarna i full produktion. 


Min förhoppning är att kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) och jag som oppositionsråd kommer att få till stånd en samsyn i hur vi ska agera för att hjälpa till.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar