onsdag 21 november 2012

Skrytbyggen kostar, välfärden i fara!

Socialdemokraterna tänker bygga en sporthall i Hjärstaskogen med inriktning på bollsport. Ifrågasättandet är stort från många håll. Föreningar från hela staden men speciellt från Vivalla är mycket skeptiska, inte bara till hallen i sig utan också hur socialdemokraterna har skött hanteringen av ärendet (se SVT Tvärsnytts sändning 20/11-12). Med en årlig hyra på dryga 13 miljoner kr ska föreningar ha råd att hyra hallen. Dessutom kostar hallen 160 miljoner kronor MINST att bygga. Frågan är enkel. Är detta rimligt?

Vi moderater har, när idén kläcktes får några år sedan, varit svagt positiva till att bygga en sporthall. Men under premissen att rätt förutsättningar ska finnas, som t ex ett starkt intresse och engagmang från föreningslivet. Idag vet vi bättre. S-styrets bortprioritering av välfärden i Örebro, helhetsbilden kring investeringsnivåer samt deras sätt att konsekvent ignorera väljarnas synpunkter till förmån för egna "projekt", gör sporthallen helt orimlig.

Igår var jag på besök i Vivalla, inbjuden av engagerade föreningsmänniskor. Ingen ville ha hallen, man såg hellre andra mer rimliga och Vivallavänliga satsningar som konstgräsplaner, föreningshus, utökade badhusmöjligheter för muslimska kvinnor för att ta några exempel. Dialogen med de boende i Vivalla från Socialdemokraternas håll är en envägskommunikation. Skrämmande!  Man framställer sig som det enda alternativet i Vivalla genom massiva kampanjer, S-märkta satsningar samt ogreppbara och många gånger kostsamma projekt, man inte ens bryr sig att följa upp. De boende i Vivalla förtjänar mycket bättre!   

Sammantaget oroar detta mig! Ivern att bygga socialdemokratiska monument kommer i slutändan att urholka välfärden. Allt som byggs kostar i slutändan pengar för skattebetalarna och hyresgästerna. Pengar som annars kan gå till att bygga eller rusta äldreboenden, renovera förskolor eller förbättra pedagogiken i skolan reserveras till att betala driften för socialdemokratiska monument. Jag förstår inte den likgiltighet som Lena Baastad (S) och Björn Sundin (S) visar kring att bygga dessa monument med stora driftskostnader som följd. Socialdemokraterna i Örebro är ute på irrfärder, välfärden är i fara. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar