onsdag 13 februari 2013

Vi moderater måste lyssna mer på samhällskritiken!

Vi moderater ska och får inte ignorera samhällskritiken. Vårt uppdrag är att se problemen i människors vardag och hitta lösningar. Moderaterna i Örebro genomgår just nu ett omfattande förnyelsearbete med fokus att se de problem Örebroarna ser. I detta ligger politikens uppdrag. Ett uppdrag som kräver såväl stort mod som tålamod. Det handlar om en skola där lärarnas vardagsproblem synliggörs, som exempel kan nämnas den administrativa bördan som begränsar tiden med eleverna. Det handlar om personal i äldreomsorgen som längtar efter heltid och en mer samlad arbetstid. Det handlar också om otryggheten i att inte ha ett jobb. För att möta detta behövs en samlad politik, en politik som arbetar för människor. Detta är vårt förnyelsearbetet och det kommer att märkas när vi är klara att berätta vad det innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar