tisdag 4 juni 2013

Moderaterna fortsätter ta ansvar för jobben

Det är verkligen en falsk bild Lena Baastad vill sätta av moderat politik i NA Debatt 2 juni. Sverige har stått inför enorma utmaningar och gör fortfarande med ett europa i finansiell kris. Vi ser hur bristande ekonomiskt ansvar genomsyrat stora delar av europas länder. I detta står Sverige starkt. Den borgerliga regeringen har visat sig synnerligen ansvarsfull i den ekonomiska politiken som dessutom fått direkt effekt på Lena Baastads styre i Örebro, i form av skatteinflöde från sysselsättning och medel från stat och försäkringssystem. Något socialdemokraterna inte vänder till Örebros fördel utan hellre slarvar bor på egna prestigeprojekt.

Jobbskatteavdragen Lena Baastad ondgör sig på är ett led i att skapa en ekonomi för jobb och företagande. Det låter sig sägas, socialdemokrater har alltid problem med att koppla samman jobb och företagande. Att kräva jobb är enkelt, att skapa förutsättningar för företagande svårare. De skattesänkningar den borgerliga regeringen genomfört har skapat en stabil grund för jobb och företagande. Det socialdemokratiska alternativet är enorma skattehöjningar på just arbete och företagande. I Örebro tror sig Socialdemokraterna skapa jobb genom höjda skatter och politiskt styrda bolag. Detta är inte en ansvarsfull jobbpolitik. De verkar aldrig vilja förstå att det är entreprenörer och innovatörer som skapar framtidens jobb, inte socialdemokrater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar