måndag 27 maj 2013

Låt vårt Örebro vara!


Det handlar om vandaler, förstörare som tillfredsställs av andras otrygghet fullt medvetna om den livsfara man utsätter människor för. Många tror enbart det handlar om frustrerade ungdomar, offer för utanförskap, ekonomisk utsatthet och polisens brutalitet. Men det är långt från sanningen. Att det i upploppen finns en och annan frustrerad ungdom boende i närområdet må så vara, men det betyder inte att exempelvis Vivallas ungdomar gör uppror. Det finns andra som tillfälligt besöker områden för att utnyttja dess stämpling som ett utsatt område. Dessa individer kallas ibland kravallturister. 

Rösterna från Vivalla är tydliga: ”stick härifrån och låt vårt Vivalla vara”. Vi som inte bor i Vivalla ska däremot visa vårt fulla stöd. För dessa angrepp på Vivalla är angrepp på hela Örebro. Därför ska vi alla ställa oss på Vivallabornas sida. De vill inte ha nedbrunna bilar, skolor och förstörda hem. När våldet nu visar upp sitt fula tryne i Vivalla ska vi alla Örebroare sluta upp bakom Vivalla och tydligt skicka signalen. Låt vårt Örebro vara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar