fredag 3 augusti 2012

Vi förnyar oss för att bli det nya välfärdspartiet

Skriver med Maria Haglund följande på NA.se debatt om Örebromoderaternas förnyelse.

För oss moderater är det viktigt att vi har en stark offentlig välfärd. Det skapar trygghet när vi vet att alla ges samma chans att lyckas i livet, att det finns en hand som sträcks ut när vi är svaga och att vi inte behöver oroa oss för att bli äldre.

Det är därför oroande att välfärden nu urholkas för att betala skrytbyggen och höga kostnader för politiken. I sin budget gjorde den socialdemokratiska majoriteten nedskärningar på 50 miljoner på välfärdens innersta. De har dragit ner på antalet nattsköterskor som kan rycka ut och hjälpa äldre på natten. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner och grundskola efter grundskola tvingas till åtgärdsplaner där personal sägs upp. Människor som har offentliga anställningar för att de inte kan få ett annat jobb får veta att de inte får vara kvar. Välfärden sviktar i Örebro.

Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Ett parti som tillvaratar allmänintresset och levererar den välfärd Örebroarna efterfrågar och vill ha. Nya Moderaterna har som ambition att vara det partiet. Här har vi all anledning att rikta kritik mot oss själva då vi tidigare alltför ofta har vi lyssnat på starka påtryckningsgrupper och i alltför hög utsträckning låtit förvaltningarnas önskemål gå före Örebroarnas behov.

Vi Örebromoderater jobbar sedan ett år med vår förnyelse. Vi omprövar och förnyar varenda del av vår politik och målet är att bli Örebros nya välfärdsparti. Vi ska bli det parti som svarar upp mot Örebroarnas förväntningar på välfärden och tillvaratar allmänintresset. Arbetet görs genom samtal med Örebroarna och välfärdens medarbetare. Våra kampanjer handlar inte längre om att berätta om vår politik utan om att lyssna på Örebroarna. Vi genomför också besök i välfärden för att hos just välfärdens medarbetare hitta lösningarna på Örebroarnas problem.

Moderaterna identifierar idag tre stora framtidsutmaningar för Örebro. Det handlar om hur barnen ska få en trygg uppväxt, eleverna en bra skolgång och de äldre en värdig ålderdom.

Vi vill svara på frågan hur vi ökar tryggheten för de äldre som är beroende av välfärden för att klara sin vardag. Vi måste också komma på fler lösningar på hur vi får äldre att delta i fler aktiviteter för att därigenom minska ensamheten.

Skolan är den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. Om skolan inte lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever, oavsett bakgrund, goda förutsättningar så skapas ett Örebro där framtiden tillhör de som redan har det bra, medan de andra lämnas efter. Slutbetygen i Örebros grundskolor har förbättrats men än det finns oacceptabelt låga nivåer på vissa skolor. Det är viktigt att vi skapar en skola där ingen hålls tillbaka, men än viktigare, ingen lämnas efter.

Vi är klara med förnyelsen av vår politik för förskolan. Här är valfrihet viktigt, men än viktigare är all förskoleverksamhet möter barns och föräldrars behov. Många skiftarbetande föräldrar har svårt att få vardagen att gå ihop och vi vill därför införa ”Kvällis”. Någon eller några förskolor i Örebro borde helt enkelt ha öppet på kvällen. Många föräldrar och medarbetare ser också otrygghet i barnens miljö, men känner inte att det finns något bra sätt att framföra det på. Vi vill därför ha ett ”Trygghetsforum” dit föräldrar kan höra av sig med upplevda trygghetsbrister.

I god tid före valet 2014 kommer vi moderater att presentera en välfärdspolitik för hela Örebro som alternativ till den nedskärningspolitik som förs idag. Den kommer att vara genomarbetad, förnyad och svara mot de välfärdsutmaningar Örebroarna ser.


Anders Åhrlin (M)
Oppostionsråd i Örebro kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar