tisdag 30 juni 2015

Almedalen - Energiseminarium

Energiseminarium EON  - i väntan på Energikommissionen 

Energikommissionen har till uppdrag att se över Sveriges förutsättningar för effektiv elproduktion efter 2025. Tillgången till el är en förutsättning för att Sverige ska stå stark i konkurrensen om industrins utveckling. För Örebro är detta viktigt. Vi har industrier i Örebro som är beroende av att tillgången på el är driftsäker och priset konkurrenskraftigt. 

Vi ska heller inte glömma att en växande stad som Örebro kommer att förbruka mer energi trots mer energieffektiv hushållning. För att inte glömma de utmaningar vi ser framöver med elfordon och allt mer växande mobil teknik. 

Idag har vi billig el i Sverige. Vi är i Sverige lyckligt lottade med god tillgång till el men det kan på sikt förändras drastiskt. Det är idag svårt att investera i energi och många relativt nyinvesterade anläggningar  brottas med stora lönsamhetsproblem. Tyvärr är vindkraften ett sådant exempel. Jag tror inte på småskalig vindkraftsproduktion i kommunal regi. En förutsättning för att lyckas med förnyelsebar energi på allvar är såklart ett fokus på energiutvecklingsområdet men också att vi samlas i stora offentliga upphandlingar som i sund konkurrens stimulerar till att bygga upp en lönsamhet för grön energi. I Örebro kommun tänker de styrande  S KD C annorlunda. Där startar, bygger och driver vi olönsamma vindkraftverk baserade på glädjekalkyler på en komplex marknad som är svår att bedöma med kommunal kompetens.
  

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar